Eidfjord kyrkje > Born og unge > Vetlaskredo
Vetlaskredo

Vetlaskredo

Hausten 2019 lukkast det dessverre ikkje å starte opp barnekor. Me er no i tenkeboksen korleis me vil fortsette med Vetlaskredo. Men ikkje vere redd, barnekor blir det, men kanskje litt annleis enn det du er vant til.

 

Prosjektkor "Songglede"

Alle songglade barn er invitert til prosjektkoret. Me skal ha tre øvingar i mars og så skal me ta del i familiegudsteneste 29. mars.
Fokuset er i å ha det kjekt i lag gjennom fellesang. Det er ei rein korøving utan mat og leiketid, men me har sikkert ein eller andre sangleik med. smiley

Dato: torsdagar 12.03. / 19.03. / 26.03. kl. 17.15-18.00 og gudsteneste søndag 29.03. kl. 10.15-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvingar Vetlaskredo