Naturkul


Går du i sjette, sjuande og åttande klasse er dette noko for deg.

Naturkul er eit tre-årig rullerande tilbod. Det er ulike opplegg kvart av åra: Pilegrim, Natur og Kyrkjecamp. Opplegga rullerer slik at du får vere med på ei ny Naturkuloppleving kvart år, dette håper me du vil nytte deg av!

Du kan lesa meir om prosjekta under.