Tårnagent 2023


Me treng agentar til å vera med å løysa oppdrag og mysterium i Eidfjord kyrkje.

Difor ynskjer me å invitere deg som går i 3. og 4. klasse til Tårnagent helg i Eidfjord kyrkje

Laurdag 04. Februar 2023 kl. 1030 - 1530.

Påmelding her.

 

Kva er ein Tårnagent lurer du nok på no. Ein ekte Tårnagent utforskar stader i kyrkja dei færraste veit om. Dei  løyser spennande oppdrag, blir involvert i hemmelege mysterium og går på jakt etter dei forsvunne kyrkjeskattane. No blir det altså Tårnagentar i kyrkja i Eidfjord.

Det kostar ingenting å delta.

Agentmøtet laurdag startar kl. 10.30 og held på til kl. 15.30. Der vil du få utdelt agentbevis. Me kan ikkje røpa for mykje om oppdraga for dei er nemleg topp hemmeleg, men spennande blir det nok.

Sundag 05. Februar er de inviterte til familiegudsteneste kl. 11.00 i Eidfjord kyrkje.  Foreldre, sysken og vener er også inviterte til gudstenesta. Etterpå er det kyrkjekaffi til alle.

Hemmeleg helsing frå oss i Eidfjord kyrkje.

Påmelding innan 01. februar på heimesida til kyrkja www.eidfjordkyrkje.no Ved spørsmål ta kontakt med Manuela  Mobil 40 21 66 11 eller e-post manuela@eidfjordkyrkje.no

 

Kjære føresette

Tårnagenthelg i Eidfjord kyrkje

Laurdag og søndag 04. og 05.02.23

inviterer vi dykkars son eller dotter til å vere Tårnagent i Eidfjord kyrkje.

Eidfjord kyrkjelyd inviterer denne helga alle 8 og 9 åringane i Eidfjord til å vere Tårnagentar i kyrkja. Barna skal utforske kyrkja, bibelen, loftet i gamlekyrkja. Agentane vil gjennom desse dagane måtte løyse oppdrag og mysterium, og få ein eigen agentkode. På søndagen vil alle som kjem til kyrkja får vite kva agentane har funne ut.

Alle agentane bur heime, men vil vere saman både laurdag og søndag. Agentane møtest i kyrkja laurdag 04.02. kl. 10.30. Vi held på til ca. kl. 15.30. Søndag er alle inviterte til familiegudsteneste kl. 1100. Etter gudsteneste er det kyrkjekaffi med kake til alle J

Englevakter

Vil du/de vere Englevakter? Ei Englevakt er ein som er med nokre timar denne helga, følgjer borna opp på loftet, hjelper til med maten, går saman med dei på symboljakt m.m.

 

Påmelding

Påmelding innan onsdag 01. Feburar. Påmeldingsskjema finn du her   Har de spørsmål eller treng tilrettelegging? Ta kontakt med Manuela.

 

Tilbake