Aktiviteter i kyrkja


Bedre føre var - t.o.m. 06.12.2020 skal me som kyrkje berre tilby planlagte gudstenester, dåp og gravferd.

 

Me føl kyrkjelege og nasjonale smittevernråd. Det er maks. plass til 50 besøkande i kyrkja. Neste gudsteneste er søndag 15.11.2020 kl. 16.

Me tek smittevern på alvor og er med på den nasjonale dugnaden. Ta vare på kvarandre. Ta gjerne kontakt med oss på kyrkjekontoret dersom du har noko på hjarta.

Tilbake