Himalpartner si regionssamling i Eidfjord


Visste du at Eidfjord kyrkje har eit misjonsprosjekt gjennom Himalpartner? Me driv med utbygging av yrkesfagleg utdanning i Butwall i Nepal.  Dette kan du lære meir om når dei arrangerer regionssamling her i kyrkja vår 5 og 6 november.

Då får du også høyre om korleis det går med vårt forrige prosjekt og moglege nye prosjekt via vår støtte til Himalpartner.

Ta med familie og venner, og kjøp dykk middag etter gudstenesta søndag 6. november!

Tilbake