Gravferd frå Eidfjord kyrkje


Hvor tungt det er å miste
En vi så høyt har elsket!
Å, hvilken tomhet overalt,
Vårt savn er så vondt og sårt.

 

I kyrkja:

Kyrkjeklokkene 
Preludium /Båreljos 
Salme til innleiing 
Helsing og bøn 
   Minneord 
   Kransepålegging 
Skriftlesing 
Salme før talen
Tale
Bøner
   Fadervår
Salme etter talen
Rydding av kransar
Bårevers
Utgang

Ved grava:

Salme før jordfestinga
Jordpåkasting
Velsigning
Kista vert sett ned i grava
Salme etter jordpåkastinga
Kyrkjeklokkene 3x3 slag

Jordpåkasting
Jordpåkasting skal ein ha ved grava.
Ved særlege høve kan presten avgjera
at jordpåkastinga kan vera inne i kyrkja

Tilbake