Gjenbruk av eldre gravminne


Eldre gravminne er ofte unike, og av svært god kvalitet. Det er mogeleg å nytte opp att gravminne som har vore i familien si eige, og soknerådet oppfordrar folk til å vurdere dette ved ny gravlegging.


Det er også mogeleg å bruke oppatt graver
Når ei grav er tretti år kan den nyttast til ny gravlegging. Sekstiårsgrensa for sletting av grav gjeld alltid frå sist gravlagd. Slik kan ein behalde ein familiegravstad gjennom fleire generasjonar.
Ein kan sjølvsagt byte ut det gamle gravminnet, men fleire løysingar er mogelege om ein ønskjer å nytte dette oppatt. Framsida kan slipast ned og nye namn setjast inn, ein kan også la dei gamle namna stå og føye til nye. Slik kan same stein vise fleire generasjonar som er gravlagd i grava. 

 

Tilbake