Telefonliste


 

Kyrkja
Eidfjord kyrkjekontor 53 66 52 51
Sokneprest Johannes Pettersen 91 34 08 28
Alle tilsette er å treffe på kontornummeret. Kontoret har telefontid tysdag og torsdag.

Lege- og omsorgstenesta
Eidfjord legekontor 53 67 35 50
Legevakt utanom kontortid 56 53 04 30
Bygdaheimen 53 67 35 60
Krisetelefon, Kirkens SOS (døgnope) 22 40 00 40

NAV Eidfjord Trygd 55 55 33 33
Lensmannen 56 52 87 00

Dødsannonse
Hardanger Folkeblad 53 65 06 20
Hordaland 56 53 03 00

Gravferdstenester
Digranes begravelsesbyrå 53 64 21 50
Vinsands gravferdsbyrå AS 56 51 11 94
Wollert Nordahl 56 52 64 47

Desse gravferdsbyråa er nemnt fordi dei er i nærleiken av Eidfjord. De står sjølvsagt fritt til å velge nokon som ikkje står på lista, dersom de ønsker det.

Tilbake