Dåp i Eidfjord kyrkje


Når foreldra har bestemt at barnet skal døypast, kontaktar dei kyrkjekontoret for å avtale dato for dåpen.
Presten vil så invitere til ein samtale før dåpsdagen.

Vil du lese meir om dåpen har Kirken.no mykje nyttig informasjon på sine nettsider.

 

Tilbake