Eidfjord kyrkje > Framside
FÅR DU IKKJE KONTAKT NÅR DU RINGER KONTORET?

Eidfjord kyrkje føl regjeringa sine anbefalingar om bruk av heimekontor for dei som har anledning. Bemanninga på kontoret er difor inntil vidare mindre enn vanleg og det kan vere du ikkje kjem gjennom på telefon. Treng du kontakt med presten har Johannes tlf 913 40 828. Kyrjeverje Irene har tlf 957 43 797

Aktuelt

AVLYST utegudsteneste

Utegudsteneste er avlyst på grunn av kulden og den usikre smittesituasjon. Me s...   Les mer...

Digital gudsteneste

Velkommen til digital gudsteneste søndag 24. januar 2021.    Les mer...

Ny minikyrkje

Hugsar du dåpen din eller den til barnet ditt?     Les mer...

Eidfjord kyrje er på YouTube

Eidfjord kyrkje har fått sin eigen YouTube-kanal. Besøk oss gjerne der for å sj...   Les mer...

Gudstenesteliste

Les meir om
Tilsette

I kyrkja finn du kyrkjekontoret som er samlingsstaden for alle oss som er tilsett i Eidfjord kyrkje.

Opningstida på kontoret er måndag til torsdag frå 0800 til 1500. Likevel kan det vere dagar kontoret ikkje er bemanna pga kurs eller møter. 

Nedanfor finn du når kvar enkelt er å treffe

Sokneprest 
Johannes Petteren er sokneprest i Eidfjord og Kinsarvik. Du kan nå han på tlf 913 40 828.
E-post: johannes@eidfjordkyrkje.no 

 

Kyrkjeverje Irene Viveli
Er på kontoret måndag, tysdag, torsdag, samt annankvar fredag. Kyrkjeverja er dagleg leiar ved kyrkjekontoret.  
E-post: irene@eidfjordkyrkje.no 

 

Kyrkjetenar og kyrkjegardsarbeidar Christian Bouvain
Jobber ute og inne frå måndag til torsdag og sørger for vedlikehald og stell av kyrkjer og kyrkjegardar. Han er også ansvarleg for brannsikring i kyrkja.
E-post: christian@eidfjordkyrkje.noBarne- og ungdomsarbeidar/diakoniarbeidar og klokkar Manuela Bjotveit
Arbeidstid varierer etter aktivitetane. Faste dagar er onsdag og torsdag. 
E-post: manuela@eidfjordkyrkje.no

 

Organist Kris Ulita
er musikalsk leiar i kyrkja. Han jobber 50% i Eidfjord og 50% i Odda. På vekedagene er han i Eidfjord tysdag og torsdag. 
E-post: rufsenis@gmail.com

 

Sekretær Tone Felle Nesheim
er i kyrkja tysdag og annakvar onsdag/fredag. Ho er poteta i staben, og hjelper til der det trengs.
E-post: tone@eidfjordkyrkje.no

Me har felles telefonnummer: 53 66 52 51

Soknerådet

 

Val av nytt sokneråd vart gjort måndag 9.september 2019, og 5. november vart rådet konstituert. 
 
Kari Tveit Hovland er leiar, og Hans Hellevang er nestleiar.

Medlemar i rådet:
Kari Tveit Hovland, Hans Hellevang, Berit Liseth Vik, Gunn Karin Aurdal Kjerland, Marte Seip og Kjellaug Enge.   Johannes Pettersen er med som geisteleg representant.
Kommunen sin representant er Kjersti Næsheim.
 
Varamedlemar:
Wilma Bergman 
Bjørg Målfrid Hereid
Steinar Elvebakk
Yordanos Habte Gehbre

KVA GJER SOKNERÅDET?
Soknerådet har det overordna ansvaret for all drift av kyrkja. Soknerådet i Eidfjord tek seg av soknerådssaker, så vel som fellesrådssaker. Derfor vert arbeidsfeltet for medlemane i soknerådet både vidfemnande, allsidig og utfordrande.
 
Soknerådet har ansvaret for å utarbeida mål og planar for den kyrkjelege verksemda, og dei fastset politiske og prinsippielle vedtak som får innverknad på korleis kyrkja skal drivast.

 

Årsmelding 2019
Gjevarteneste

Eidfjord kyrkje ønskjer å vere ein naturleg del av dagleglivet:
• ein kyrkjelyd med yrande liv
• ein god stad å vere for vaksne, born, unge og eldre.
Me ønskjer å skape møteplassar med låg terskel der alle skal oppleve å bli sett og føle seg velkomne.

Kyrkja har mange ulike aktivitetar for ulike aldersgrupper, og då med størst vekt på born og unge. Noko av dette arbeidet får me støtte til, resten må me betale sjølve.

Ved å bli fast gjevar støtter du kyrkja sitt arbeid for  born og unge. Alle pengane som kjem inn frå gåver eller fast gjevarteneste går direkte til barne- og ungdomsarbeidet vårt. Du kan gi ei enkeltgåve eller inngå ein avtale om fast trekk kvar månad. Det faste trekket avtaler du med banken din.

BANKGIRO
Det vil liggja giroblankettar ved utgangsdøra i kyrkja.

INNSAMLINGSKASSE
Det heng innsamlingskasser i våpenhusa i begge kyrkjene. Alle pengar som blir lagt i desse kassane går direkte til barne- og ungdomsarbeidet. 

VIPPS
Du kan vippse til Eidfjord kyrkje ( #127865)
(Må merkjast barne- og ungdomsarbeid)


DIREKTE TIL KONTO
Pengar kan setjast direkte inn på konto til Eidfjord sokneråd.
Ktnr. 3450 10 72585 (Må merkjast barne- og ungdomsarbeid)

FAST OVERFØRING
Dette er ei ordning mellom deg og banken din der det fast vert trekt eit bestemt beløp frå din bankkonto. Beløpet og kor lenge avtalen skal gjelda bestemmer du.


SKATTEFRÅDRAG:
Det vert gjeve skattefrådrag for gåver til kyrkjelydar / menighetar på beløp over 500,- og opptil kr 25.000 kroner

Ønsker du meir informasjon:
Ring kyrkjekontoret 53 66 52 51

Andakt på bygdaheimen
Nytt kyrkjeblad for Eidfjord og Ulvik